วิธีการใช้ cURL เพื่อโหลดเว็บเพจ

จากที่เคยแนะนำ วิธีการใช้คำสั่ง wget รันเป็นคำสั่งบน comand line เพื่อโหลดเว็บเพจได้ มาครั้งนี้ ขอแนะนำอีกคำสั่งคือ cURL โปรแกรมทำหน้าที่คล้ายกันแต่มีคุณสมบัติมากกว่า แถม curl ยังมี library (libcurl) ที่ภาษาต่างๆ เช่น PHP นำไปพัฒนาสร้างเป็นฟังก์ชั่นให้เรียกใช้ในการเขียนโปรแกรมได้

Continue reading “วิธีการใช้ cURL เพื่อโหลดเว็บเพจ”