ทดสอบติดตั้ง CentOS 6.0

หลังจาก ทดสอบ Red Hat Enterprise Linux 6.0  บทความนี้ขอนำมาเปรียบเทียบกับการติดตั้ง CentOS 6.0 โดยใช้แผ่นดีวีดี เผื่อหวังว่าผู้สนใจได้ข้อมูลในเบื้องต้น ประกอบการตัดสินใจในการใช้งาน

Continue reading “ทดสอบติดตั้ง CentOS 6.0”