ทดสอบ Red Hat Enterprise Linux 6.0

เมื่อไม่นานมานี้ทาง RedHat ได้ออก RedHat Enterprise Linux เวอร์ชั่น 6.0 ซึ่งได้พัฒนาไปจากเวอร์ชั่น 5 ค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.redhat.com/rhel/server/details/

บทความนี้แสดงให้เห็นการติดตั้ง Red Hat 6.0 โดยใช้แผ่นดีวีดี เผื่อหวังว่าผู้สนใจได้ข้อมูลในเบื้องต้น ประกอบการตัดสินใจในการ upgrade ต่อไป

หมายเหตุ หากได้ติดตามบทความในเว็บไซต์ spalinux.com มาพอสมควร ผู้เขียนมักจะทดสอบการติดตั้ง การคอนฟิกลินุกซ์ในด้านต่างๆ โดยใช้ Fedora เป็นหลัก ซึ่งถ้าคุ้นเคยกับ Fedora แล้ว การใช้งาน RedHat 6.0 ถือว่าไม่แปลกใหม่แต่อย่างใด เพราะทาง RedHat เอง ได้ใช้ Fedora เพื่อเป็น Linux Distribution ในการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ก่อนที่จะนำมาใช้กับ RedHat Enterprise Linux

คำเตือน การติดตั้ง Linux ใหม่บนเครื่อง อาจทำให้ข้อมูลในดิสก์ที่มีอยู่ สูญหายทั้งหมด

หน้าจอ boot สำหรับการติดตั้ง ในเวอร์ชั่น 6.0 นี้ ทาง RedHat แนะนำให้ใช้การติดตั้งแบบ Graphical Mode เท่านั้น ถึงจะสามารถเลือกวิธีการติดตั้งขั้นตอนต่างๆ ได้ครบถ้วน หากใช้แบบ Text Mode จะทำได้บางส่วนเท่านั้น

ข้อแตกต่างจาก Fedora คือการติดตั้งแบบ Graphical Mode ต้องใช้ Memory มากกว่า 512 MB

หน้าจอ error “You do not have enough RAM to use the graphical installer. Starting text mode”  เมื่อทดลองติดตั้งบนเครื่องที่มี Memory 512 MB

หลังจากที่เพิ่ม Memory ของเครื่องเป็น 1 GB ก็สามารถบู๊ตเพื่อดิดตั้งแบบ Graphical Installer ได้

สามารถเลือกติดตั้งบนดิสก์ได้หลายแบบ ทั้ง disk ธรรมดา IDE, SATA หรือ SAN, iSCSI

ถ้าหากใช้ดิสก์ Internal Disk ในเครื่อง PC หรือ Server ทั่วไป ไม่ว่าเป็น IDE, SATA  ต้องเลือก “Basic Storage Devices”

ใส่ชื่อ Hostname ของเครื่อง

สังเกตว่าในหน้านี้จะมีปุ่ม [Configure Nework] เพื่อกดเข้าสู่การคอนฟิก Network ของเครื่องได้

ตัวอย่างการกดปุ่ม [Configure Network] แล้วใส่ค่าคอนฟิก Network เช่น IP Address, Netmask, Gateway, DNS servers

หน้าจอเลือก Time Zone ของเครื่อง

เลือกคอนฟิก disk partition ที่จะติดตั้ง ในที่นี้จะทดลองเลือกแบบ “User All Space” เพื่อลบ partition ที่มีอยู่เดิมทั้งหมดแล้วช่วยคอนฟิก partition ให้โดยอัตโนมัติ

คำเตือน ทำความเข้าใจก่อนเลือก เพราะข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในดิสก์จะสูญหายทั้งหมด

หากเลือก [x] Review and modify partitioning layout  หน้าจอจะขึ้นให้สามารถปรับเปลี่ยน partition ได้

ใน RedHat Enterprise 6.0 นี้ จะเพิ่มการสนับสนุน filesystem แบบ ext4 และ xfs

แต่เท่าที่ลองมีข้อจำกัดอยู่เช่น

  • /boot ไม่สามารถเลือกเป็น xfs ได้ (Fedora ก็ไม่สามารถเลือกได้)
  • /  (root) ไม่สามารถเลือกเป็น xfs ได้ (Fedora สามารถเลือกได้)

การคอนฟิก Boot Loader

อย่างหนึ่งที่ค่อนข้างดี คือมี “set of software” ให้เลือกแบบต่างๆ ให้เหมาะกับการที่เราจะนำเครื่อง server นี้ไปใช้ได้ โดยเมื่อเลือกก็จะติดตั้งเฉพาะ software ที่จำเป็นสำหรับ server เช่นเมื่อเลือก Database Server ก็จะติดตั้ง MySQL, PostgreSQL ให้

ในที่นี้จะลองติดตั้งแบบ “Basic Server”

หากเลือก [x] Customize now หน้าจอจะขึ้นชื่อ software ให้เลือกเพื่อจะติดตั้งโดยละเอียด โดยจะอิงกับ “set of software” ที่เลือกมา

หน้าจอแสดงการติดตั้ง “Basic Server” ติดตั้งประมาณ 533 packages

หลังจากติดตั้งเสร็จ บู๊ตเครี่องขึ้นมา หน้าจอบู๊ตเมนูแสดง

หน้าจอแสดงการบู๊ต คล้ายกับ Fedora เลย เพียงแต่เปลี่ยนเป็นสีแดง เพื่อให้เข้ากับ RedHat เท่านั้น

หน้าจอ Login พร้อมการใช้คำสั่ง rpm เพื่อตรวจสอบจำนวน packages ที่ติดตั้ง และคำสั่ง df เพื่อตรวจสอบขนาดดิสก์ที่ใช้ไปในการติดตั้ง ประมาณ 1.3 GB

หน้าจอแสดงเครื่องกำลัง shutdown

ข้อมูลอ้างอิง

One thought on “ทดสอบ Red Hat Enterprise Linux 6.0”

  1. ผมลงแล้วมัน login ไม่ได้ เป็นเพราะไรครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.