ทดสอบ Red Hat Enterprise Linux 6.0

เมื่อไม่นานมานี้ทาง RedHat ได้ออก RedHat Enterprise Linux เวอร์ชั่น 6.0 ซึ่งได้พัฒนาไปจากเวอร์ชั่น 5 ค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.redhat.com/rhel/server/details/

บทความนี้แสดงให้เห็นการติดตั้ง Red Hat 6.0 โดยใช้แผ่นดีวีดี เผื่อหวังว่าผู้สนใจได้ข้อมูลในเบื้องต้น ประกอบการตัดสินใจในการ upgrade ต่อไป

Continue reading “ทดสอบ Red Hat Enterprise Linux 6.0”