ทดสอบพิมพ์ดอตแมทริกซ์ด้วย CUPS บนลีนุกซ์

ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer) ยังคงเป็นเครื่องพิมพ์ยอดนิยมที่มีคนใช้อยู่ทั่วไป เพื่อพิมพ์เอกสารต่างๆ โดยเฉพาะเอกสารทางด้านบัญชีหรือการเงิน ข้อดีก็น่าจะเป็นสามารถทำสำเนาเอกสารหลายชุดได้ง่าย

ลองมาดูการต่อเครื่องพิมพ์นี้เข้ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ลีนุกซ์ แล้วติดตั้งและคอนฟิก CUPS เพื่อทดสอบพิมพ์เครื่องพิมพ์นี้บนเซิร์ฟเวอร์ลีนุกซ์โดยตรง

ในที่นี้จะใช้เครื่องพิมพ์ EPSON LQ-590 ต่อพอร์ต USB เข้ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Ubuntu 16.04

Continue reading “ทดสอบพิมพ์ดอตแมทริกซ์ด้วย CUPS บนลีนุกซ์”

สั่งพิมพ์ไปยัง JetDirect Printer ด้วยคำสั่ง nc

วิธีการสั่งพิมพ์ผ่านเน็ตเวิร์ก ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ต่อพอร์ตแลนด้วย JetDirect Printerโดยใช้คำสั่ง nc  ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ส่งข้อมูลที่ต้องการเข้าพอร์ต TCP 9100 โดยตรง

เผื่อให้ผุ้อ่านได้ลองนำไปใช้ในการสั่งพิมพ์จากเครื่องลีนุกซ์ หรือแม้กระทั่งเขียนโปรแกรมเพื่อส่งข้อมูลด้วย socket สั่งพิมพ์ข้อความได้

Continue reading “สั่งพิมพ์ไปยัง JetDirect Printer ด้วยคำสั่ง nc”

ซ่อนการแชร์ Printer ใน Samba

ไม่มีไรมาก หากแต่การแสดงแชร์ [Printers and Faxes] อาจสร้างความรำคาญหรือสับสนให้กับผู้ใช้งาน File Sharing Server โดยที่เซิร์ฟเวอร์ไม่มี Printer แต่อย่างใด

 

หากต้องการซ่อนการแชร์ Printer สามารถทำได้โดยเพิ่มออปชั่นในส่วนของ [global] ในไฟล์ /etc/samba/smb.conf

[root@server ~]# cat /etc/samba/smb.conf
[global]
...
...
 disable spoolss = Yes

แล้วรีสตาร์ตเซอร์วิส smb ใหม่

[root@server ~]# service smb restart
Shutting down SMB services:                                [  OK  ]
Starting SMB services:                                     [  OK  ]

ลองเรียกดูอีกครั้ง แชร์ [Printers and Faxes] ก็จะหายไป

ข้อมูลอ้างอิง