สั่งพิมพ์ไปยัง JetDirect Printer ด้วยคำสั่ง nc

วิธีการสั่งพิมพ์ผ่านเน็ตเวิร์ก ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ต่อพอร์ตแลนด้วย JetDirect Printerโดยใช้คำสั่ง nc  ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ส่งข้อมูลที่ต้องการเข้าพอร์ต TCP 9100 โดยตรง

เผื่อให้ผุ้อ่านได้ลองนำไปใช้ในการสั่งพิมพ์จากเครื่องลีนุกซ์ หรือแม้กระทั่งเขียนโปรแกรมเพื่อส่งข้อมูลด้วย socket สั่งพิมพ์ข้อความได้

ตัวอย่างนี้ลองบน CentOS 7 (แต่น่าจะใช้ได้กับลีนุกซ์เวอร์ชันอื่นๆ) สั่งพิมพ์ข้อความ SpaLinux.com ไปยัง JetDirect Printer ที่มี IP 192.168.1.101

[alice@centos-7 ~]$ echo "SpaLinux.com" | nc 192.168.1.101 9100

ผลลัพธ์ที่พิมพ์ออกมาจาก JetDirect Printer

nc-print-to-jetdirect-printer

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.