ซ่อนการแชร์ Printer ใน Samba

ไม่มีไรมาก หากแต่การแสดงแชร์ [Printers and Faxes] อาจสร้างความรำคาญหรือสับสนให้กับผู้ใช้งาน File Sharing Server โดยที่เซิร์ฟเวอร์ไม่มี Printer แต่อย่างใด

 

หากต้องการซ่อนการแชร์ Printer สามารถทำได้โดยเพิ่มออปชั่นในส่วนของ [global] ในไฟล์ /etc/samba/smb.conf

[root@server ~]# cat /etc/samba/smb.conf
[global]
...
...
 disable spoolss = Yes

แล้วรีสตาร์ตเซอร์วิส smb ใหม่

[root@server ~]# service smb restart
Shutting down SMB services:                                [  OK  ]
Starting SMB services:                                     [  OK  ]

ลองเรียกดูอีกครั้ง แชร์ [Printers and Faxes] ก็จะหายไป

ข้อมูลอ้างอิง