คอมไพล์ sysbench บน Fedora 10

SysBench เป็นโปรแกรมที่ใช้วัดประสิทธิภาพ (benchmark) ของเครื่องได้หลายอย่าง ทั้ง CPU, Memory, Disk และ Database ทั้งนี้ยังสามารถระบุออปชั่นสำหรับการทดสอบได้เช่น จำนวน thread ที่รัน ขนาดที่จะทดสอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการรัน

เราสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ปรับแต่งเครื่อง หรือแก้ไขคอนฟิกให้ระบบทำงานได้ดีขึ้น

เนื่องจากในแผ่นติดั้ง หรือ จาก Fedora 10 Everything ไม่มีโปรแกรม sysbench ในรูปแบบ rpm ทำให้การที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้ ในบทความนี้ขอนำเสนอขั้นตอนและวิธีการคอมไพล์โปรแกรม sysbench และติดตั้งเอง

Continue reading “คอมไพล์ sysbench บน Fedora 10”

ทดสอบความเร็วของฮาร์ดดิสก์ด้วยคำสั่ง dd

บทความนี้ขอแนะนำวิธีการง่ายๆ ในการทดสอบความเร็วของฮารดดิสก์บนลินุกซ์ ด้วยคำสั่ง dd

Continue reading “ทดสอบความเร็วของฮาร์ดดิสก์ด้วยคำสั่ง dd”