ติดตั้งและคอนฟิกเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache บน CentOS 7 เบื้องต้น

หลังจากที่ติดตั้งลีนุกซ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากจะเริ่มต้นหัดใช้งาน ผมขอแนะนำให้เริ่มจากลองติดตั้งและคอนฟิกเว็บเซิร์ฟเวอร์ดู ซึ่งติดตั้งง่ายมาก และคอนฟิกดีฟอลต์ที่ให้มาก็แทบจะใช้งานได้เลย แถมยังทดสอบง่าย เห็นผลลัพธ์ชัดเจนที่สุด เพียงแค่ใช้ browser

ในที่นี้ลองมาดูวิธีการติดตั้งและคอนฟิก Apache HTTP Server ซึ่งเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ดีฟอลต์ของ CentOS หรือลีนุกซ์ตระกูล RedHat

ใน CentOS หรือ RedHat  จะใช้ชื่อแพ็กเกจ yum หรือชื่อเซอร์วิสของ Apache HTTP Server ว่า httpd

ใช้คำสั่ง yum install ติดตั้งแพ็กเกจ httpd

[root@cent7 ~]# yum install httpd

ใช้คำสั่ง systemctl start เพื่อรันเซอร์วิส

[root@cent7 ~]# systemctl start httpd

ถึงตอนนี้คุณก็มีเว็บเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว แต่จะยังไม่สามารถจะเรียกหน้าเว็บจาก browser เครื่องอื่นได้  เนื่องจากโดยดีฟอลต์ CentOS 7 จะมี firewall ติดตั้งมาด้วย โดยจะอนุญาตให้จากเครื่องอื่นสามารถเข้ามาเรียกใช้เซอร์วิส ssh ได้เท่านั้น

เพราะฉะนั้นต้องคอนฟิกอนุญาตหรือแก้ไขกฎเกณฑ์เพื่อให้เครื่องอื่นสามารถมาเรียกใช้เว็บหรือพอร์ต http (TCP 80) ได้

คำเตือน ไม่แนะนำให้ปิดคุณสมบัติ firewall ไปเลย ลองหัดแก้ไขคอนฟิกดู ซึ่งล่าสุดใน CentOS 7 ได้มีคำสั่ง firewall-cmd ช่วยให้คอนฟิกแก้ไข firewall ทำได้ง่ายขึ้นมาก

ใน CentOS 7 ต้องใช้คำสั่ง firewall-cmd เพื่อแก้ไขกฎเกณฑ์ของ firewall ที่ติดตั้งมาในเครื่อง

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง firewall-cmd เพื่อให้เครื่องอื่นสามารถเรียกใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์หรือเซอร์วิส http ได้

[root@cent7 ~]# firewall-cmd --zone=public --add-service=http
success

ลองใช้ browser จากเครื่องอื่นเปิดหน้าเว็บไปที่ IP Address ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ดีฟอลต์ที่มากับ CentOS 7
w01-testing-web-page-on-centos-7

ในเบื้องต้นหากจะลองเพิ่มเติม เช่นหากต้องการแก้ไขเว็บเพจหน้าแรก ก็เข้าไปในไดเรกทอรี /var/www/html/

สร้างไฟล์ index.html ขึ้นมาในไดเรกทอรีนี้ ตัวอย่างเช่น

[root@cent7 ~]# cd /var/www/html/
[root@cent7 html]# vi index.html
<html>
<body>
<strong>Hello</strong> world!
</body>
</html>

แล้วลองรีเฟรชหน้าเว็บใน browser ใหม่อีกครั้ง
w02-test-edit-index

เพียงเท่านี้คุณก็มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รันอยู่บนลีนุกซ์เรียบร้อยแล้วครับ

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.