คำสั่งเปิด ปิดไฟ LED ของ Thinkpad

ถือว่าสนุกๆ ครับ บทความนี้จะแสดงการใช้คำสั่งเปิด/ปิด ไฟ LED ที่มีอยู่บนเครื่อง notebook รุ่น Thinkpad

ลองเล่นกันดูครับ บางคนอาจนำไปประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนต่างๆ เข่นมีอีเมล์ใหม่เข้ามาได้

ในที่นี้ทดสอบบน Linux Mint 13 ที่ติดตั้งบน Thinkpad X230

ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Thinkpad ที่มีไฟ led แตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับลีนุกซ์เวอร์ชั่นที่ใช้ kernel และ module ที่โหลด ถ้าจะสั่งควบคุมไฟ led ได้ ต้องโหลดโมดูลที่ชื่อ thinkpad_acpi

ใช้คำสั่ง sudo su – เพื่อล็อกเป็น root

user@ThinkPad-X230 ~ $ sudo su -
[sudo] password for user:

เวอร์ชั่น kernel ที่ใช้ทดสอบ

ThinkPad-X230 ~ # uname -a
Linux ThinkPad-X230 3.2.0-23-generic #36-Ubuntu SMP Tue Apr 10 20:39:51 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

ลองใช้คำสั่ง lsmod เพื่อดูโมดูลที่โหลด ต้องโหลด thinkpad_acpi ด้วย

ThinkPad-X230 ~ # lsmod | grep thinkpad
thinkpad_acpi  81819 0
nvram      14413 1 thinkpad_acpi
snd       78855 17 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,...

ถ้าโหลดโมดูลถูกต้อง จะสามารถ cd เข้าไปในไดเร็คทอรี /sys/devices/platform/thinkpad_acpi/leds/ ได้

ThinkPad-X230 ~ # cd /sys/devices/platform/thinkpad_acpi/leds/

ลองใช้คำสั่ง ls -l เพื่อแสดงชื่อไฟ led ที่สามารถสั่งควบคุมได้

ThinkPad-X230 leds # ls -l
total 0
drwxr-xr-x 3 root root 0 Oct 13 23:37 tpacpi::power
drwxr-xr-x 3 root root 0 Oct 13 23:37 tpacpi::standby
drwxr-xr-x 3 root root 0 Oct 13 23:37 tpacpi::thinklight
drwxr-xr-x 3 root root 0 Oct 13 23:37 tpacpi::thinkvantage

ทดลองกับไฟ power โดยการ cd เข้าไปในไดเร็คทอรี “tpacpi::power”

ไฟ power คือไฟที่อยู่กับปุ่ม power ของเครื่อง โดยปกติจะติดหลังจากการเปิดเครื่อง

ThinkPad-X230 leds # cd tpacpi::power/
ThinkPad-X230 tpacpi::power # ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Oct 13 23:49 brightness
lrwxrwxrwx 1 root root  0 Oct 13 23:49 device -> ../../../thinkpad_acpi
-r--r--r-- 1 root root 4096 Oct 13 23:49 max_brightness
drwxr-xr-x 2 root root  0 Oct 13 23:49 power
lrwxrwxrwx 1 root root  0 Oct 13 23:37 subsystem -> ../../../../../class/leds
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Oct 13 23:49 trigger
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Oct 13 23:37 uevent

การควบคุมสามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง cat ใส่ค่าเข้าไปในไฟล์ brightness

ต้องการปิดไฟ led ของปุ่ม power ใช้คำสั่ง echo ตามด้วยเลข 0 เว้นวรรค ตามด้วยเครื่องหมาย > เว้นวรรคแล้วตามด้วยชื่อไฟล์ จะเป็นการใส่ตัวเลข 0 ลงไปในไฟล์ brightness

ThinkPad-X230 tpacpi::power # echo 0 > brightness

สังเกตที่ไฟ led ของปุ่ม power จะดับไป

หากต้องการเปิดไฟ led ของปุ่ม power อีกครั้ง ก็ใช้คำสั่ง cat เหมือนกัน เพียงแต่ระบุตัวเลขเป็น 255

ThinkPad-X230 tpacpi::power # echo 255 > brightness

ไฟ led ของปุ่ม power ก็จะติดขึ้นมา

ใช้วิธีการเดียวกันกับไฟ led ดวงอื่นๆ โดยการ cd เข้าไปในไดเร็คทอรีต่างๆ แล้วใช้คำสั่ง

 • cat 0 > brightness เพื่อปิดไฟ
 • cat 255 > brightness เพื่อเปิดไฟ

ผลการทดสอบกับ Thinkpad X230

tpacpi::power

 • ไฟ led ที่อยู่ใต้ปุ่ม power
 • สั่ง เปิด/ปิด ได้

tpacpi::standby

 • ไฟ led รูปพระจันทร์เสี้ยว แสดงสถานะการ standby ของเครื่อง
 • สั่ง เปิด/ปิด ได้

tpacpi::thinklight

 • ไฟส่องสว่าง ที่อยู่ใต้ฝาเครื่อง ใกล้ๆ กับกล้อง
 • สั่งเปิด ไม่ได้ ต้องกดปุ่ม [Fn]+[Spacebar] เพื่อเปิด
 • แต่สั่งปิดได้

tpacpi::thinkvantage

 • ไม่มี? (หาไม่เจอว่าอยู่ไหน)

หากท่านใดได้ทดลองกับ Thinkpad รุ่นอื่นๆ ลองแจ้งผลการทดสอบได้ครับ ^-^

ข้อมูลอ้างอิง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.