คอนฟิก Asterisk เพื่อรองรับ SIP Client

หลังจาก ติดตั้ง Asterisk 1.8 บน CentOS 5  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเริ่มต้นการทดสอบ ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ PSTN หรือระบบโทรศัพท์จริง เพื่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรเข้า-ออก แนะนำให้ทดสอบ และทำความเข้าใจ ด้วย SIP  Client โดยอาจจะใช้ที่เป็น Hardware หรือเป็น Software โปรแกรมติดตั้งบนเครื่อง

Continue reading “คอนฟิก Asterisk เพื่อรองรับ SIP Client”

ติดตั้ง Asterisk 1.8 บน CentOS 5

Asterisk ถือว่าเป็นโปรแกรมสำหรับทำเป็น VoIP Server ได้ดีโปรแกรมหนึ่ง ด้วยคุณสมบัติที่มากมาย แล้วที่สำคัญยังใช้งานได้ฟรี

การติดตั้ง Asterisk เพื่อทำเป็นเซิร์ฟเวอร์สามารถทำได้สองวิธีหลักๆ คือ

  • ดาวน์โหลดไฟล์ ISO ชื่อ AsteriskNOW ที่ทางทีม Asterisk ได้จัดเตรียมโปรแกรมที่จำเป็นทั้งหมดแล้วสร้างเป็นไฟล์ ISO เพื่อให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไปเขียนใส่แผ่นซีดี เพื่อให้สะดวกต่อการติดตั้งและแทบจะพร้อมใช้งานได้เลย (based on CentOS 5)
  • ดาวน์โหลดไฟล์ Asterisk Communications Engine แล้วนำมาติดตั้งเอง โดยอาจจะใช้ yum หรือติดตั้งเองด้วยไฟล์ rpm

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งแบบหลัง โดยดาวน์โหลดไฟล์ rpm แล้วนำมาติดตั้งเองบน CentOS 5

Continue reading “ติดตั้ง Asterisk 1.8 บน CentOS 5”