แก้ปัญหาติดตั้ง CentOS 5.5 ใน VirtualBox Guest ไม่ได้

ช่วงนี้ทดสอบ VirtualBox บนหลายๆ OS ทั้งเป็น Host และ Guest มาติดปัญหาตอนพยายามลง CentOS 5.5 ใน Guest คือบู๊ตเครื่องแล้วค้างไม่สามารถติดตั้งได้ หลังจากหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้แล้ว เลยมาแชร์กัน

 Continue reading "แก้ปัญหาติดตั้ง CentOS 5.5 ใน VirtualBox Guest ไม่ได้"