ตรวจสอบการทำงานเครื่องด้วย sysstat

ก่อนที่จะปรับแต่งค่าคอนฟิกเพื่อเพิ่มพลังให้เครื่องได้นั้น  เราต้องเก็บรายละเอียดสถิติการทำงานของเครื่องก่อน เพื่อวิเคราะห์ดูว่า ส่วนไหนมีการใช้งานมากน้อยอย่างไร และนำผลที่ได้มาเพื่อเปรียบเทียบ วัดผลการทดสอบ ก่อนและหลังการแก้ไขคอนฟิก

จึงจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม โปรแกรมที่นิยมใช้กัน คือ iostat, sar, mpstat ซึ่งถูกรวมไว้เป็นชุดโปรแกรมชื่อ sysstat

Continue reading “ตรวจสอบการทำงานเครื่องด้วย sysstat”