ติดตั้ง composer ไว้บริหารจัดการ PHP Library

composer เป็นเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการ ช่วยให้การติดตั้ง PHP Library ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะ composer จะช่วยค้นหาและติดตั้ง Library อื่นๆ รวมทั้งเวอร์ชั่นที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะติดตั้่ง Library ที่ต้องการ

Continue reading “ติดตั้ง composer ไว้บริหารจัดการ PHP Library”