ติดตั้ง PHP 5.5 บน CentOS 6

เนื่องด้วย PHP ที่ติดตั้งมากับ CentOS 6 นั้น มีแค่เวอร์ชั่น 5.3.3 หากต้องการใช้ PHP เวอร์ชั่นใหม่เช่น 5.5 หรือ 5.6 จำเป็นต้องติดตั้งจากแหล่งเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บที่เป็นที่นิยมคือ webtatic.com ที่สร้าง (build) แพ็คเกจเวอร์ชั่นใหม่ๆ เช่น MySQL 5.5, PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6 เก็บไว้ใน Yum Repository

บทความนี้จะอธิบายการติดตั้ง PHP 5.5 จาก repo ของ webtatic.com
Continue reading “ติดตั้ง PHP 5.5 บน CentOS 6”