แก้ไข permission ไฟล์หลังการติดตั้ง Joomla 2.5

หลัง ติดตั้ง Joomla 2.5 บนลีนุกซ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการแก้ไข permission ของไฟล์และไดเร็คทอรีที่ติดตั้งให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถใช้งานผ่านเว็บ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโมดูลใหม่ plugin template การเพิ่มรูป การแก้ไขข้อมูล

Continue reading “แก้ไข permission ไฟล์หลังการติดตั้ง Joomla 2.5”