ติดตั้ง Joomla 2.5 บนลีนุกซ์

คิดจะตั้งเว็บไซต์ คิดถึง Joomla

ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย สามารถจัดการ แก้ไขข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา รูปภาพ สามารถทำผ่านหน้าเว็บได้ทั้งหมด

ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย และที่สำคัญเป็นมิตรต่อ Search Engine (SEO Friendly) เพิ่มโอกาสที่ผู้สนใจหรือลูกค้า สามารถค้นหาข้อมูลแล้วเจอเว็บของเราได้มากขึ้น

มาลองดูวิธีการติดตั้งง่ายๆ กันบนลีนุกซ์


ระบบทดสอบ

  • Joomla เวอร์ชั่น 2.5.1
  • Fedora 16 (ปิด SELinux, iptables)
  • IP: 192.168.5.16
  • Apache DocumentRoot /var/www/html

ดาวน์โหลดไฟล์ Joomla 2.5 ไว้ในไดเร็คทอรี DocumentRoot

[root@fc16-64a ~]# cd /var/www/html/
[root@fc16-64a html]# ls -l Joomla_2.5.1-Stable-Full_Package.zip
-rw-r--r--. 1 root root 7980714 Mar  3 13:42 Joomla_2.5.1-Stable-Full_Package.zip

 

สร้างไดเร็คทอรี แล้วใช้คำสั่ง unzip เพื่อแตกไฟล์ zip ในไดเร็คทอรีที่สร้างใหม่นี้

[root@fc16-64a html]# mkdir joomla25
[root@fc16-64a html]# cd joomla25/
[root@fc16-64a joomla25]# unzip ../Joomla_2.5.1-Stable-Full_Package.zip
Archive:  ../Joomla_2.5.1-Stable-Full_Package.zip
  inflating: LICENSE.txt
  inflating: README.txt
   creating: administrator/
   creating: administrator/cache/
  inflating: administrator/cache/index.html
   creating: administrator/components/
   creating: administrator/components/com_admin/
  inflating: administrator/components/com_admin/admin.php
  inflating: administrator/components/com_admin/admin.xml
...
   creating: tmp/
  inflating: tmp/index.html
  inflating: web.config.txt
[root@fc16-64a joomla25]#

 

เปิด Web Browser ไปยัง path ที่ unzip ไว้ ในที่นี้คือ http://192.168.5.16/joomla25/

หน้าแรกจะเป็นการเลือกภาษาที่ใช้ตอนติดตั้ง เลือก English แล้วกดปุ่ม Next

 

 

 

หน้า Pre-Installation Check เป็นการตรวจสอบคอนฟิกของเซิร์ฟเวอร์ว่าสามารถใช้รัน Joomla ได้หรือไม่

 

 

ตัวอย่างการแก้ไขปัญหา “configuration.php Writeable” ที่ฟ้องขึ้นมาในหน้า Pre-Installation Check

 

 

สร้างไฟล์ configuration.php แล้วเปลี่ยน permission ให้ Apache Web Server สามารถเขียนอ่านได้

[root@fc16-64a joomla25]# pwd
/var/www/html/joomla25
[root@fc16-64a joomla25]# touch configuration.php
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache.apache configuration.php
[root@fc16-64a joomla25]# chmod 640 configuration.php

 

หลังจากแก้แล้ว ทดลองกดปุ่ม [Check Again] อีกครั้ง

 

ถ้าถูกต้องแล้ว กดปุ่ม [Next]

หน้า License ให้เรารับทราบ กด [Next]

 

 

หน้า Database Configuration

ใช้คำสั่ง mysql หรือ phpmyadmin สร้าง Database สำหรับเก็บข้อมูล Joomla และ GRANT Username, Password เพื่อให้แก้ไขข้อมูลได้

 

mysql> CREATE DATABASE joomla25;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> GRANT ALL ON joomla25.* TO joomla IDENTIFIED BY 'joom.secret';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

 

กรอกข้อมูล Username, Password, Database Name ที่สร้างไว้

 

 

หน้า FTP Configuration กดปุ่ม [Next] ข้ามไป เพราะเราจะไม่ใช้ FTP

 

 

หน้า Main Configuration กรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์

Site Name: ชื่อเว็บไซต์ จะขึ้นเป็น Title
Your Email: กรอกอีเมล์ของ Administrator
Admin Username: ชื่อ Username ของ Administrator แนะนำให้เปลี่ยนเป็นชื่ออื่น เพื่อความปลอดภัย
Admin Password: กรอก Password ของ Administartor สองครั้ง

กดปุ่ม [Install Sample Data] หากต้องการโหลดข้อมูลตัวอย่าง

เสร็จแล้วกดปุ่ม [Next]

 

 

หน้า Finish  สุดท้าย ต้องลบไดเร็คทอรี installation ออก ไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานได้

 

[root@fc16-64a joomla25]# rm -rf installation/

 

ด้านบนขวาในหน้า Finish จะมีปุ่มให้สามารถกด Site หรือ Administator ได้

ปุ่ม  Site เพื่อเข้าหน้า front-end หรือหน้าเว็บที่คนทั่วไปจะเห็น

 

 

ปุ่ม Administartor สำหรับเข้าหน้า back-end สำหรับ Administrator

 

 

 ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.