แก้ไข permission ไฟล์หลังการติดตั้ง Joomla 2.5

หลัง ติดตั้ง Joomla 2.5 บนลีนุกซ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการแก้ไข permission ของไฟล์และไดเร็คทอรีที่ติดตั้งให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถใช้งานผ่านเว็บ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโมดูลใหม่ plugin template การเพิ่มรูป การแก้ไขข้อมูล

เข้าสู่หน้า Adminstration

ภายใต้เมนู Site -> System Information คลิ้กที่แท็ป Directory Permissions จะแสดงข้อมูล permission ของแต่ละไดเร็คทอรี ต้องแก้ไขให้ Status เป็น Writable ทั้งหมด

 

วิธีการแก้ไข ทำได้สองวิธี

1. ถ้าเป็น root แนะนำให้ใช้คำสั่ง chown เพื่อเปลี่ยน owner ของไดเร็คทอรี ให้เป็น apache
2. ถ้าไม่สามารถ log เป็น root ได้ ต้องใช้คำสั่ง chmod เพื่อเปลี่ยน permission เป็น 777

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง chown เพื่อเปลี่ยน owner ของไฟล์ ให้เป็น apache

[root@fc16-64a ~]# cd /var/www/html/joomla25/
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache administrator/components
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache administrator/language
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache administrator/language/en-GB
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache administrator/language/overrides
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache administrator/manifests/files
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache administrator/manifests/libraries
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache administrator/manifests/packages
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache administrator/modules
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache administrator/templates
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache components
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache images
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache images/banners
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache images/sampledata
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache language
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache language/en-GB
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache language/overrides
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache libraries
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache media
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache modules
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache plugins
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache plugins/authentication
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache plugins/captcha
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache plugins/content
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache plugins/editors
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache plugins/editors-xtd/
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache plugins/extension
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache plugins/finder
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache plugins/quickicon
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache plugins/search
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache plugins/system
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache plugins/user
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache templates
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache cache
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache administrator/cache
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache logs
[root@fc16-64a joomla25]# chown apache tmp

รีเฟรชหน้าเพจ หลังการแก้ไข

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.