ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ MariaDB บน CentOS 7

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างใน CentOS 7 หรือ Red Hat 7 ก็คือเปลี่ยนมาใช้ MariaDB เพื่อเป็นเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลแทนที่ MySQL ซึ่งผู้ใช้งานแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไร เพราะรูปแบบการใช้งาน เช่นชื่อคำสั่ง ออปชันที่ใช้ยังคงเหมือนเดิม

คนสร้างและพัฒนา MariaDB ก็คือคนเดิมที่เคยสร้างและพัฒนา MySQL มาก่อน ขอไม่กล่าวถึงเหตุผลหรือรายละเอียดในที่นี้ แต่สรุปคร่าวๆ ว่า MariaDB สามารถใช้งานได้ฟรี (GPL) มีคุณสมบัติให้ใช้งานเช่น Storage Engine มากขึ้น ว่ากันว่าประสิทธิภาพดีขึ้น ทำให้หลายๆ ที่ เริ่มเปลี่ยนมาใช้ MariaDB กันแล้ว

ลองมาดูวิธีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ MariaDB บน CentOS 7 กัน และวิธีการคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเบื้องต้นว่าเหมือนเดิมขนาดไหน

Continue reading “ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ MariaDB บน CentOS 7”