เพิ่มบัญชีผู้ใช้งานเข้าไปใน OpenLDAP

หลังจากที่ ติดตั้ง OpenLDAP Server ไปแล้ว บทความนี้จะเป็นการเริ่มต้นใส่ข้อมูลเข้าไปใน LDAP ซึ่งในที่นี้จะใส่ข้อมูลให้สามารถเก็บบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อให้สามารถ authenticate user บนลีนุกซ์ได้

Continue reading “เพิ่มบัญชีผู้ใช้งานเข้าไปใน OpenLDAP”