คอนฟิก iSCSI target บน Linux

บทความนี้กล่าวถึงการติดตั้งโปรแกรม iSCSI target และการคอนฟิกเพื่อให้เครืองอื่นๆ ที่ทำหน้าที่ initiator สามารถมาเรียกใช้ storage ได้

Continue reading “คอนฟิก iSCSI target บน Linux”

คอนฟิก iSCSI initiator บน Linux

iSCSI (Internet Small Computer System Interface) เป็นวิธีการเชื่อมต่อ storage โดยผ่าน Internet Protocol (IP) ทำให้สามารถเชื่อมต่อ เครื่องกับ storage ผ่านทาง network ต่างๆ ระยะทางไกลได้ (เป็นข้อดีที่เหนือกว่าการใช้ Fiber Channel ที่ถูกจำกัดระยะทางด้วยสาย Fiber)

iSCSI ทำงานในรูปแบบ Server-Client โดย ฝั่ง Client หรือเรียกว่า Initiator ทำหน้าที่ส่ง SCSI command ไปยัง storage ของ Server ปลายทาง ที่เรียกว่า Target

บทความนี้กล่าวถึงวิธีการติดตั้งโปรแกรมและคอนฟิก iSCSI ฝั่ง Client เพื่อให้สามารถเรียกใช้ดิสก์ (target) จาก server ได้ โดยฝั่ง server อาจเป็น Storage Array หรือ Server ที่ถูกคอนฟิกเพื่อทำหน้าที่เป็น target ได้

Continue reading “คอนฟิก iSCSI initiator บน Linux”