รายละเอียดของแต่ละ service ใน Fedora 9

รายละเอียดของแต่ละ service ที่มาจากการติดตั้ง Fedora 9 แบบไม่เลือก Package Group ใดๆ เลย พร้อมคำแนะนำว่าจะปิดหรือเปิด service สำหรับการใช้งาน

Continue reading “รายละเอียดของแต่ละ service ใน Fedora 9”

ติดตั้ง Fedora 9 แบบประหยัดพื้นที่สุด

บทความนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้ง Fedora 9 โดยจะเลือกลงโปรแกรม (Package) ให้น้อยที่สุด ด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยากมากนัก แล้วยังสามารถนำเครื่องที่ลงนี้ไปใช้งานทำเป็น server อื่นๆ ต่อไปได้

Continue reading “ติดตั้ง Fedora 9 แบบประหยัดพื้นที่สุด”