เพิ่มบัญชีผู้ใช้งานเข้าไปใน OpenLDAP

หลังจากที่ ติดตั้ง OpenLDAP Server ไปแล้ว บทความนี้จะเป็นการเริ่มต้นใส่ข้อมูลเข้าไปใน LDAP ซึ่งในที่นี้จะใส่ข้อมูลให้สามารถเก็บบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อให้สามารถ authenticate user บนลีนุกซ์ได้

Continue reading “เพิ่มบัญชีผู้ใช้งานเข้าไปใน OpenLDAP”

คอนฟิกให้ authenticate จาก Fedora Directory Server

หลังจากที่เราติดตั้งและคอนฟิก Fedora Directory Server เรียบร้อยแล้ว ในบทความนี้จะอธิบายถึงการเก็บ UNIX User Account และ Group เข้าไปใน LDAP เพื่อที่จะใช้รองรับการ authentication จากโปรแกรมต่างได้ เช่น สำหรับการ login, secure shell และอื่นๆ

Continue reading “คอนฟิกให้ authenticate จาก Fedora Directory Server”