การสร้างเครื่องเสมือนใน VirtualBox

หลังจาก  ติดตั้ง VirtualBox บน Windows 7 เรียบร้อยแล้ว มาดูตัวอย่างการสร้างเครื่องเสมือนหรือเครื่องจำลอง (Virtual Machine) ใน VirtualBox กัน

ในหน้าจอแรกของโปรแกรม VirtualBox Manager คลิกปุ่ม New เพื่อเริ่มสร้างเครื่องเสมือน
c-v21-Welcome-to-VirtualBox

หน้าจอ Name and operating system
c-v22-Name-and-operating-system

  • Name: ตั้งชื่อเครื่องเสมือนที่เรากำลังสร้าง
  • Type: ระบุระบบปฏิบัติการที่เราวางแผนจะติดตั้งลงในเครื่องเสมือนนี้ เพื่อให้ VirtualBox ปรับค่าคอนฟิกให้เหมาะสม
  • Version: เลือกเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราจะติดตั้ง CentOS 7 ก็เลือก Type: Linux แล้วเลือก Version: Red Hat (64 bit)

หมายเหตุ หากจะลงระบบปฎิบัติการ 64 bit ในเครื่องเสมือน (Guest) นอกจากเครื่องหลัก (Host) ที่ CPU ต้องเป็น 64-bit และใช้ระบบปฎิบัติการ (OS) 64-bit (เช่นต้องลง Windows 7 64-bit) แล้วต้องเปิดคุณสมบัติ Virtualization Technology ใน BIOS ของเครื่องหลัก (Host) ด้วย

หน้าจอ Memory size กำหนดขนาดของหน่วยความจำของเครื่องเสมือน ขั้นต่ำสำหรับลีนุกซ์เวอร์ชันใหม่ๆ แนะนำอย่างน้อย 1 GB หรือ 1024 MB
c-v23-Memory-size

หน้าจอ Hard drive เลือกฮาร์ดดิสก์เสมือนที่จะสร้าง สำหรับการสร้างเครื่องใหม่ แนะนำให้เลือก [x] Create a virtual hard dirve now
c-v24-Hard-drive

หน้าจอ Hard drive file type เป็นการเลือกชนิดของไฟล์ที่จะใช้สร้างฮาร์ดดิสก์เสมือน แนะนำให้เลือก [x] VDI (VirtualBox Disk Image)
c-v25-Hard-drive-file-type

หน้าจอ Storage on physical hard drive เป็นการเลือกวิธีการสร้างไฟล์ที่ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์เสมือน แนะนำให้เลือก [x] Dynamically allocated คือให้ใช้เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์บนเครื่องหลัก เท่าที่ฮาร์ดดิสก์เสมือนต้องการใช้ โดยไฟล์จะมีขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขนาดสูงสุด (limit) ที่กำหนดไว้ในขั้นต่อไป
c-v26-Storage-on-physical-hard-drive

หน้าจอ File location and size กำหนดชื่อไฟล์ ตำแหน่งของไฟล์ที่จัดเก็บบนเครื่องหลัก และขนาดฮาร์ดดิสก์เสมือนสูงสุด (limit) ที่จะสร้าง สำหรับการทดลองหัดใช้ลีนุกซ์  ขนาด 8 GB ก็เพียงพอ
c-v27-File-location-and-size

ตัวอย่างเครื่องเสมือนที่สร้างได้
c-v28-test-Virtual-Machine

คลิกที่เครื่องเสมือนแล้วกดปุ่ม Start เพื่อเปิดเครื่องเสมือน

หากเป็นเครื่องเสมือนเปล่าๆ ที่เพิ่งสร้างใหม่ จะมีให้เลือกดิสก์ที่ใช้บูตเครื่อง (Select start-up disk)
c-v31-Select-start-up-disk

สามาถเลือกได้ว่าให้เลือกบูตจากดีวีดีไดร์ฟของเครื่องหลักเอง (Host Drive ‘D:’) หรือคลิกไอคอนโฟลเดอร์สีเหลืองข้างๆ เพื่อเลือกบูตเครื่องเสมือนโดยใช้ไฟล์ .iso  ที่ดาวน์โหลดมา เก็บอยู่ในเครื่องหลักได้
c-v32-Choose-a-virtual-optical-disk-file

ตัวอย่างหน้าจอบูตเครื่องเสมือน
c-v33-VirtualBox-Boot-Screen

ตัวอย่างการบูตด้วยดีวีดีหรือไฟล์ .iso  เพื่อจะติดตั้ง CentOS 7
c-v34-Install-CentOS-7

ตัวอย่างการบูตด้วยดีวีดีหรือไฟล์ .iso เพื่อจะติดตั้ง Ubuntu 14.04
c-v35-Install-Ubuntu-14.04

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.