ติดตั้ง VirtualBox บน Windows 7

โปรแกรม VirtualBox เป็นโปรแกรมสร้างเครื่องเสมือนหรือเครื่องจำลอง (Virtual Machine) ภายในเครื่องของคุณเอง สามารถนำไปใช้สร้างเครื่องจำลองเพื่อทดสอบลงระบบปฏิบัติการ (Operating System) ต่างๆ ได้

โปรแกรม VirtualBox เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป เพราะสามารถใช้งานได้ฟรีภายใต้สิทธิ GPL และมีคุณสมบัติต่างๆ ให้ใช้งานคอนฟิกได้

ลองมาดูขั้นตอนการติดตั้ง VirtualBox บน Windows 7 กันครับ

เข้าเว็บไซต์ www.virtualbox.org แล้วคลิกลิงก์ Downloads เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บดาวน์โหลดโปรแกรม VirtualBox

ภายใต้หัวข้อ VirtualBox platform packages เลือกระบบปฏิบัติการที่คุณใช้อยู่ เช่นถ้าใช้ Windows ก็คลิกลิงก์ x86/amd64 ที่อยู่ต่อท้าย VirtualBox for Windows hosts
00-Download-VirtualBox

คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด เพื่อเริ่มการติดตั้ง
c-v01-Welcome-to-the-Oracle-VM-VirtualBox-Setup-Wizard

หน้าจอให้เลือกคุณสมบัติ (features) ที่จะติดตั้ง
c-v02-Custom-Setup

c-v03-Custom-Setup

หน้าจอขึ้นเตือนว่าจะมีการติดตั้ง Network Interfaces เพื่อใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องหลัก (Host) และเครื่องเสมือน (Guest)
c-v04-Warning-Network-Interfaces

กดปุ่ม [Yes] เพื่อยืนยันการติดตั้ง
c-v05-Install-Hard-drive

กดปุ่ม [Install] เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง USB เสมือน
c-v06-Install-USB

กดปุ่ม [Install] เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง Network adapter เสมือน
c-v07-Install-Network-adapters

กดปุ่ม [Install] เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง Network Service เสมือน
c-v08-Install-Network-Service

กดปุ่ม [Install] เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง Network adapter เสมือน
c-v09-Network-adapters

หน้าจอแสดงการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย
c-v10-installation-complete

ถ้าคลิกเลือก [x] Start Oracle VM VirtualBox after installation หลังจากกดปุ่ม [Finish] โปรแกรม VirtualBox ก็จะถูกรันขึ้นมา
c-v11-Welcome-to-VirtualBox

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.