ดูข้อมูล BIOS ด้วยคำสั่ง dmidecode บนลีนุกซ์

จากที่เคยเขียนเรื่อง คำสั่งตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของเครื่อง

วันนี้ขอเพิ่มเติมการใช้คำสั่ง dmidecode เพื่อดูข้อมูล BIOS บนลีนุกซ์  โดยไม่จำเป็นต้องรีบู๊ตเครื่องแล้วกดปุ่มเพื่อเข้าเมนู BIOS

ซึ่งถึงแม้จะดูค่อนข้างยาก แต่ข้อมูลที่แสดงจากคำสั่งนี้จะค่อนข้างละเอียด มีทั้งข้อมูล BIOS, CPU, Memory, PCI Slot ทั้งชื่อรุ่น เวอร์ชั่นที่ติดตั้งอยู่


ในที่นี้ทดสอบโดยใช้ CentOS 6 ติดตั้งบนเครื่องประกอบ

วิธีการใช้ง่ายมาก รันคำสั่ง dmidecode ด้วย root จะแสดงข้อมูลฮาร์ดแวร์ของเครื่องทั้งหมดที่ตรวจสอบได้

[root@cent6 ~]# dmidecode
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.7 present.
104 structures occupying 3793 bytes.
Table at 0x000.

Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
        Vendor: American Megatrends Inc.
        Version: 1606
        Release Date: 08/16/2012
...

แต่ถ้าต้องการดูเฉพาะค่า ให้ระบุออปชั่น -s ตามด้วย “ค่า”  หรือ KEYWORD ที่  สามารถดูเพิ่มเติมได้ใน man ของ dmidecode

ตัวอย่างการดูข้อมูลยี่ห้อ รุ่น เวอร์ชั่นของ BIOS

[root@cent6 ~]# dmidecode -s baseboard-manufacturer
ASUSTeK COMPUTER INC.

[root@cent6 ~]# dmidecode -s baseboard-product-name
P8Z77-V

[root@cent6 ~]# dmidecode -s bios-version
1606

[root@cent6 ~]# dmidecode -s bios-release-date
08/16/2012

อีกวิธีคือระบุออปชั่น -t แล้วตามด้วยชนิดของฮาร์ดแวร์ สามารถดูออปชั่นได้จากในคำสั่ง man

ตัวอย่างการดูข้อมูล CPU

[root@cent6 ~]# dmidecode -t processor
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.7 present.

Handle 0x0004, DMI type 4, 42 bytes
Processor Information
        Socket Designation: LGA1155
        Type: Central Processor
        Family: Core 2 Duo
        Manufacturer: Intel
...
        Version: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
        Voltage: 1.0 V
        External Clock: 100 MHz
        Max Speed: 3800 MHz
        Current Speed: 3400 MHz
        Status: Populated, Enabled
...

ตัวอย่างการดูข้อมูล Memory

[root@cent6 ~]# dmidecode -t memory
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.7 present.

Handle 0x005A, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x005B
...
        Size: No Module Installed
...
        Locator: ChannelA-DIMM0
        Bank Locator: BANK 0
        Type: Unknown
        Type Detail: None
        Speed: Unknown
        Manufacturer: [Empty]
...

Handle 0x005B, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
        Location: System Board Or Motherboard
        Use: System Memory
        Error Correction Type: None
        Maximum Capacity: 32 GB
        Error Information Handle: 0x005C
        Number Of Devices: 4

Handle 0x005D, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x005B
...
        Size: 4096 MB
...
        Locator: ChannelA-DIMM1
        Bank Locator: BANK 1
        Type: DDR3
        Type Detail: Synchronous
        Speed: 1333 MHz
        Manufacturer: Kingston

Handle 0x0060, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x005B
...
        Size: No Module Installed
...
        Locator: ChannelB-DIMM0
        Bank Locator: BANK 2
        Type: Unknown
        Type Detail: None
        Speed: Unknown
        Manufacturer: [Empty]
...

Handle 0x0062, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x005B
...
        Size: 4096 MB
...
        Locator: ChannelB-DIMM1
        Bank Locator: BANK 3
        Type: DDR3
        Type Detail: Synchronous
        Speed: 1333 MHz
        Manufacturer: Kingston
...

ลองนำไปใช้กันดูครับ

ข้อมูลอ้างอิง

  • man dmidecode

Leave a Reply

Your email address will not be published.