คำสั่ง fciv บน Windows เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ (md5sum, sha1sum) ที่ดาวน์โหลดมา

ไฟล์โปรแกรมของลีนุกซ์ส่วนใหญ่ จะมีการตรวจสอบ checksum ควบคู่ไปด้วย โดยอาจเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดแยกต่างหาก หรือใส่ไว้ใน Release Notes, Readme

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ที่โหลดมาได้ เพราะบางไฟล์อาจมีขนาดใหญ่มาก เช่นไฟล์ ISO สำหรับติดตั้งลีนุกซ์ เราอาจดาวน์โหลดมาไม่ครบ หรือถ้าไปโหลดจาก mirror site ที่ไม่น่าไว้ว่างใจ อาจมีการแก้ไขไฟล์ระหว่างทางได้

ที่เคยใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นคำสั่งบนลีนุกซ์ ไม่ว่าจะเป็น md5sum หรือ sha1sum

แต่วันนี้ได้เจอคำสั่ง fciv เพื่อใช้ตรวจสอบ checksum ของไฟล์ บน Windows


คลิ้กลิ้งค์  Download the File Checksum Integrity Verifier utility package now เพื่อดาวน์โหลด แล้วติดตั้งไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ เช่น D:\fciv\

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง fciv เพื่อตรวจสอบไฟล์ ISO ของ CentOS 6.2

เปรียบเทียบกับ sha1sum ใน CentOS 6.2 Release Notes

sha1sum x86_64:
d97377c83fab7493dbd1c2e04dab29c8ba6cd351  CentOS-6.2-x86_64-bin-DVD1.iso

ค่าที่คำนวณได้ตรงกับค่าใน Release Notes แสดงว่าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานั้น ถูกต้อง ใช้งานได้

ข้อมูลอ้างอิง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.