คำสั่ง fciv บน Windows เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ (md5sum, sha1sum) ที่ดาวน์โหลดมา

ไฟล์โปรแกรมของลีนุกซ์ส่วนใหญ่ จะมีการตรวจสอบ checksum ควบคู่ไปด้วย โดยอาจเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดแยกต่างหาก หรือใส่ไว้ใน Release Notes, Readme

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ที่โหลดมาได้ เพราะบางไฟล์อาจมีขนาดใหญ่มาก เช่นไฟล์ ISO สำหรับติดตั้งลีนุกซ์ เราอาจดาวน์โหลดมาไม่ครบ หรือถ้าไปโหลดจาก mirror site ที่ไม่น่าไว้ว่างใจ อาจมีการแก้ไขไฟล์ระหว่างทางได้

ที่เคยใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นคำสั่งบนลีนุกซ์ ไม่ว่าจะเป็น md5sum หรือ sha1sum

แต่วันนี้ได้เจอคำสั่ง fciv เพื่อใช้ตรวจสอบ checksum ของไฟล์ บน Windows

Continue reading “คำสั่ง fciv บน Windows เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ (md5sum, sha1sum) ที่ดาวน์โหลดมา”