คอนฟิก XFS Filesystem

โดยดีฟอลต์การติดตั้ง Fedora ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าหรือใหม่ Filesystem ที่ถูกเลือกเป็นดีฟอลต์จะเป็นแบบ ext ตั้งแต่ ext2, ext3 และล่าสุดเป็น ext4

ที่จริงตอนติดตั้ง มีให้เลือก Filesystem แบบอื่นอยู่ด้วยเช่น xfs แต่ถ้าตอนติดตั้งไม่ได้เลือก แล้วเราติดตั้ง ลงโปรแกรมต่างๆ คอนฟิก และระบบใช้งานไปแล้ว ไม่อยากเสียเวลาติดตั้งใหม่ทั้งหมด วันหนึ่งมี disk ก้อนใหม่เพิ่มขึ้นมา แล้วอยากจะใช้ Filesystem แบบ xfs บ้าง

บทความนี้จะอธิบายการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อให้เครื่องเราสามารถเรียกใช้ Filesystem แบบ xfs ได้

Continue reading “คอนฟิก XFS Filesystem”