คำสั่ง net เพิ่ม,ลบ user บน Windows XP

อาจเนื่องมาจากคุ้นเคยกับการใช้คำสั่ง command line บนลีนุกซ์ หรือ UNIX เพื่อแก้ไขคอนฟิกต่างๆ ของเครื่องเป็นเวลานาน เมื่อต้องมาทำบน Windows เช่นครั้งนี้ได้รับมอบหมายงานให้เพิ่ม local user จำนวนมากบนเครื่อง Windows XP หลายๆ เครื่อง แต่ห้ามคอนฟิกเป็น domain controller จึงหาวิธีการทำโดยใช้การรันคำสั่ง command line บน Windows

จากการค้นหาบน google มีอยู่หลากหลายวิธีที่จะเพิ่ม local user ได้ ทั้งการเขียนโปรแกรม สร้าง WSH (Windows Script Host) หรือล่าสุดที่ทาง Microsoft นำเสนอทางเลือกใหม่คือ Windows PowerShell

แต่ดูแล้วค่อนข้างจะยุ่งยาก บางอย่างเช่น Windows PowerShell ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมใหม่ ซึ่งทางลูกค้าไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้น

สุดท้ายมาลงเอยโดยใช้คำสั่ง net ซึ่งมีติดตั้งมาอยู่แล้วกับ Windows XP ทางผู้เขียนเพิ่งทราบเหมือนกันว่า สามารถใช้คำสั่งนี้ เพิ่มลบ user ได้ รวมทั้งสามารถคอนฟิกอื่นๆ ได้อีกด้วย

Continue reading “คำสั่ง net เพิ่ม,ลบ user บน Windows XP”