เปลี่ยน theme ของ activity ด้วยการแก้ไขไฟล์ AndroidManifest.xml

เปิดไฟล์ AndroidManifest.xml

เพิ่ม android:theme=”@android:style/<ชื่อ theme>”  ภายใต้ activity ที่ต้องการแก้ไข theme

ตัวอย่างเช่น android:theme=”@android:style/Theme.Holo”

Continue reading “เปลี่ยน theme ของ activity ด้วยการแก้ไขไฟล์ AndroidManifest.xml”