ตั้งเวลา logout ออกจาก bash shell โดยอัตโนมัติ

ในหลายครั้งเมื่อมีโอกาสใช้หน้าจอคอนโซลของลีนุกซ์ พบว่ามีการล็อกอินทิ้งไว้ ซึ่งค่อนข้างเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากล็อกด้วย  root ทิ้งไว้

เพื่อความปลอดภัยของเครื่อง แนะนำให้ตั้งเวลาไว้ ว่าถ้าไม่มีการใช้งานภายในเวลาที่กำหนด ให้ logout ออกโดยอัตโนมัติ

วิธีการตั้งค่าเวลา auto logout ในที่นี้ เป็นการตั้งค่าตัวแปร TMOUT ซึ่งจะมีผลเฉพาะล็อกอินแล้วใช้ BASH เป็น shell เท่านั้น ซึ่งลีนุกซ์ส่วนใหญ่จะใช้ shell นี้เป็นดีฟอลต์อยู่แล้ว

Continue reading “ตั้งเวลา logout ออกจาก bash shell โดยอัตโนมัติ”