ยกเลิกการดับหน้าจอคอนโซลของลีนุกซ์

โดยดีฟอลต์ของลีนุกซ์ หน้าจอคอนโซลที่ต่อกับเครื่องลีนุกซ์จะถูกดับหน้าจอโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานภายในเวลา 10 นาที

ต้องกดคีย์บอร์ดเพื่อให้หน้าจอกลับมาติดใช้งานได้อีกครั้ง

จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ หากต้องการยกเลิกการดับหน้าจอ ให้หน้าจอเปิดตลอดเวลา สามารถทำได้ดังนี้

Continue reading “ยกเลิกการดับหน้าจอคอนโซลของลีนุกซ์”