ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Autodesk Network License บนลีนุกซ์

ลองมาดูวิธีการติดตั้ง Autodesk Network License บนลีนุกซ์กัน เพื่อทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ license ของเครื่องที่จะรันโปรแกรมของ Autodesk เช่น Maya

Continue reading “ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Autodesk Network License บนลีนุกซ์”