การใช้งาน POSIX ACL บทลินุกซ์ ตอนที่ 1

โดยดั้งเดิมการกำหนดสิทธิในการอ่านหรือแก้ไขไฟล์หรือไดเร็คทอรี บน Linux/UNIX นั้น จะถูกกำหนดในรูปแบบของ permission โดยจะแบ่งเป็น สามส่วนใหญ่ๆ คือ user, group และ others แต่การใช้งานโดยทั่วไปแล้ว เช่นผ่าน File Server ถ้าเปรียบเทียบกับการกำหนดสิทธิบน Windows แล้ว บางครั้งเราอาจต้องการกำหนดรายละเอียดย่อยมากกว่านั้น เช่น ให้มากกว่า 1 user หรือ มากกว่า 1 group เข้ามีสิทธิเกี่ยวกับไฟล์เช่น คนนี้อ่านได้อย่างเดียว กลุ่มนี้อ่านได้ แล้วเขียนได้ด้วย ซึ่งรูปแบบ permission จะไม่สามารถทำได้

ถ้าต้องการกำหนดสิทธิโดยละเอียดมากขึ้น บน Linux จะมีคุณสมบัติ POSIX ACL หรือ Extended ACL ให้สามารถเรียกใช้งานได้ โดยคุณสมบัตินี้ติดตั้งมากับ Linux นานพอสมควร  โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติม

Continue reading “การใช้งาน POSIX ACL บทลินุกซ์ ตอนที่ 1”