คอนฟิก Policy Based Routing บนลีนุกซ์

โดยปกติแล้ว เวลาหาเส้นทางเพื่อการส่งข้อมูล (routing) บนเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะบนลีนุกซ์หรือเร้าเตอร์ทั่วไป จะดูจาก IP Address ปลายทาง
(Destination Address) ที่อยู่ใน IP Packet เป็นหลัก

แต่ในบางกรณี เราสามารถคอนฟิกลีนุกซ์หรือเร้าเตอร์ให้ดูข้อมูลอื่นๆ ที่อยูใน IP Packet เพื่อหาเส้นทาง เช่น ดูจาก IP Address ต้นทาง (Source Address) การคอนฟิกเช่นนี้เรียกว่า Policy based routing

ในบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการคอนฟิก Policy based routing บนลีนุกซ์ เพื่อให้ดูข้อมูล IP Address ต้นทาง เวลาหาเส้นทาง (routing) ที่จะส่งข้อมูลไปยังเร้าเตอร์ตัวถัดไป

Continue reading “คอนฟิก Policy Based Routing บนลีนุกซ์”

ตรวจสอบสถานะของการ์ดเน็ตเวิร์กบนลีนุกซ์

บทความนี้ขอแนะนำการใช้คำสั่ง ethtool บนลีนุกซ์เพื่อตรวจสอบสถานะของการ์ดเน็ตเวิร์กว่าเป็นอย่างไร เช่น สถานะของลิ้งก์ที่เชื่อมต่ออยู่ว่า Up หรือ Down ความเร็ว (speed) ของการเชื่อมต่อเท่าไร

Continue reading “ตรวจสอบสถานะของการ์ดเน็ตเวิร์กบนลีนุกซ์”