ตรวจสอบสถานะของการ์ดเน็ตเวิร์กบนลีนุกซ์

บทความนี้ขอแนะนำการใช้คำสั่ง ethtool บนลีนุกซ์เพื่อตรวจสอบสถานะของการ์ดเน็ตเวิร์กว่าเป็นอย่างไร เช่น สถานะของลิ้งก์ที่เชื่อมต่ออยู่ว่า Up หรือ Down ความเร็ว (speed) ของการเชื่อมต่อเท่าไร

ลีนุกซ์ส่วนใหญ่มีคำสั่ง ethtool ติดตั้งมาอยู่แล้ว ไม่จะเป็นต้องติดตั้งเพิ่มแต่อย่างไร

ตัวอย่างเวอร์ชั่นของ ethtool ที่ติดตั้งมากับ Fedora 9

[root@server ~]# rpm -q ethtool
ethtool-6-1.fc9.x86_64

วิธีการใช้คำสั่ง ethtool

การใช้คำสั่ง ethtool ต้องระบุการ์ดเน็ตเวิร์กที่ต้องการตรวจสอบ เช่นตัวอย่างด้านล่างเป็นการตรวจสอบสถานะของการ์ด eth0

[root@server ~]# ethtool eth0
Settings for eth0:
        Supported ports: [ TP ]
        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Half 1000baseT/Full
        Supports auto-negotiation: Yes
        Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Half 1000baseT/Full
        Advertised auto-negotiation: Yes
        Speed: 1000Mb/s
        Duplex: Full
        Port: Twisted Pair
        PHYAD: 1
        Transceiver: internal
        Auto-negotiation: on
        Supports Wake-on: g
        Wake-on: g
        Current message level: 0x000000ff (255)
        Link detected: yes

ผลลัพธ์ที่ได้แสดงถึงสถานะของการ์ดเน็ตเวิร์กคร่าวๆ ดังนี้

  • Link detected: yes    สถานะการเชื่อมต่อ Up
  • Speed: 1000Mb/s     เชื่อมต่อที่ความเร็ว 1000Mb/s หรือ Gigabit
  • Duplex: Full               สามารถรับส่งข้อความได้แบบ Full Duplex

อีกตัวอย่างหนี่ง เป็นการตรวจสอบการ์ดเน็ตเวิร์กที่สถานะการเชื่อมต่อมีปัญหาหรือ Down

[root@server ~]# ethtool eth1
Settings for eth1:
        Supported ports: [ TP ]
        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Half 1000baseT/Full
        Supports auto-negotiation: Yes
        Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Half 1000baseT/Full
        Advertised auto-negotiation: Yes
        Speed: Unknown! (0)
        Duplex: Half
        Port: Twisted Pair
        PHYAD: 1
        Transceiver: internal
        Auto-negotiation: on
        Supports Wake-on: g
        Wake-on: g
        Current message level: 0x000000ff (255)
        Link detected: no

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

  • Link detected: no     สถานะการเชื่อมต่อ Down

One thought on “ตรวจสอบสถานะของการ์ดเน็ตเวิร์กบนลีนุกซ์”

Leave a Reply

Your email address will not be published.