คำสั่ง เพิ่ม ลบ แสดง route บน OS ต่างๆ

ไม่มีไรมาก ในบทความนี้ ขอรวบรวม วิธีการ เพิ่ม ลบ และ แสดง routing table บน OS ต่างๆ เพื่อผู้สนใจ และอาจสับสนในบางครั้ง เมื่อต้องดูแลจัดการเครื่องหลายแบบ

ตัวอย่างทั้งหมด แสดงการเพิ่ม และ ลบ route เพื่อไปยัง network “172.16.1.0/255.255.255.0” โดยผ่าน gateway “192.168.1.254”

ส่วนการแสดง routing table นั้น จะแสดงผลลัพธ์เฉพาะส่วนที่เพิ่ม route เท่านั้น

Continue reading “คำสั่ง เพิ่ม ลบ แสดง route บน OS ต่างๆ”