การคอนฟิกเน็ตเวิร์กใน VirtualBox

หลังจาก การสร้างเครื่องเสมือนใน VirtualBox เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากเราต้องการให้เครื่องเสมือน (guest) สามารถใช้เน็ตเวิร์กหรืออินเทอร์เน็ตได้ด้วย หรือเราต้องการรีโมตเข้าไปที่เครื่องเสมือนเช่นโดยใช้ ssh, web เราต้องแก้ไขคอนฟิกส่วนเน็ตเวิร์กใน VirtualBox

Continue reading “การคอนฟิกเน็ตเวิร์กใน VirtualBox”

คอนฟิก NAT บนลีนุกซ์ด้วย iptables

ในบทความนี้จะอธิบายการคอนฟิก NAT (Network Address Translation) บนลีนุกซ์ ด้วย iptables โดยจะแยกเป็นข้อต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งในแต่ละข้อ จะเคลียร์คอนฟิก rule ทั้งหมดของ nat ออกก่อน ด้วยออปชั่น ‘-F’ แล้วเริ่มคอนฟิกใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปทดสอบดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้  แล้วหลังจากเข้าใจ สามารถนำ rule ต่างๆ มารวมกันเพื่อคอนฟิก NAT ในหลายรูปแบบพร้อมๆ กันได้

Continue reading “คอนฟิก NAT บนลีนุกซ์ด้วย iptables”