ตัดบางส่วนจากข้อความภาษาไทยด้วย PHP Multibyte String

โปรแกรมประเภทเว็บบอร์ดหรือเว็บ Social ที่ต้องการตัดบางส่วนจากข้อความหรือบทความที่ยาว เพื่อเป็นตัวอย่าง แสดงในหน้าแรก หรือการ Share หัวข้อบทความเป็นตัวอย่าง จากเว็บไซต์อื่นๆ

หากเป็นภาษาอังกฤษ สามารถทำได้อย่างง่าย แต่ปัญหาคือเวลาตัดคำภาษาไทย มักจะไม่ได้ตามที่ต้องการ และอาจมีอักษรประหลาดแสดงขึ้นมาด้วย

ในบทความนี้จะแสดงการใช้ฟังก์ชั่น PHP Multibyte String เพื่อตัดบางส่วนของข้อความได้ตามต้องการได้

Continue reading “ตัดบางส่วนจากข้อความภาษาไทยด้วย PHP Multibyte String”