กระจายงาน Interrupts ที่ได้รับ ให้ Multi-CPU, Cores

หากคุณประสบปัญหา ssh login เข้าเครื่อง Linux Server แล้วต้องรอหลายวินาที กว่า prompt login จะขึ้น

แต่หลังจาก login เข้าไปในระบบได้ ก็สามารถรันคำสั่งต่างๆ ทำงานได้ ไม่ได้ช้ามากแต่ประการใด

บทความนี้อาจช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้

Continue reading “กระจายงาน Interrupts ที่ได้รับ ให้ Multi-CPU, Cores”