เลือกออปชัน grep ให้เหมาะ ลดเวลาค้นหาได้มาก

ช่วงนี้รับงาน เพื่อเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลจาก text file ทำเป็นรายงานสรุป โดยข้อมูลที่ได้มา มีจำนวนบรรทัดมากมายมหาศาล รวมๆ แล้วเป็น หมื่นล้านบรรทัด

ต้องหากระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเขียนโปรแกรม และเมื่อได้วิธีการที่ผู้เขียนคิดว่าดีที่สุดแล้ว เลยนำมาเปรียบเทียบแชร์เล่าสู่กันฟัง

ข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ แยกเป็นบรรทัด เหมือนกับ CSV ไฟล์ งานแรกที่ต้องทำคือ เขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลเฉพาะบรรทัดที่มีคำที่ต้องการเท่านั้น

Continue reading “เลือกออปชัน grep ให้เหมาะ ลดเวลาค้นหาได้มาก”