CentOS 7 คอนฟิก Firewall เบื้องต้นด้วย firewall-cmd

สิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอย่างใน CentOS 7 หรือ Red Hat Enterprise 7 เมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดิม (5, 6) คือเปลี่ยนมาใช้ firewalld เพื่อช่วยให้การคอนฟิก firewall ในลีนุกซ์ทำได้ง่ายขึ้น โดยมีการจัดแบ่งเป็นโซน (zone) จัดกลุ่มพอร์ต (port) เป็นเซอร์วิส (service) และอื่นๆ

จริงๆ แล้ว เบื้องหลัง firewalld ก็ไปเรียกคำสั่ง iptables เพื่อใช้คอนฟิก Netfilter ซึ่งเป็นโมดูลอยู่ในเคอร์เนลลีนุกซ์ ในการจัดการควบคุมแพ็กเกจ (packet filtering) เข้าออกเครื่อง

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการใช้คำสั่ง firewall-cmd เพื่อเพิ่มเซอร์วิสเช่น http ให้เครื่องอื่น สามารถมาเรียกใช้เซอร์วิสเว็บในเครื่องของเราได้

Continue reading “CentOS 7 คอนฟิก Firewall เบื้องต้นด้วย firewall-cmd”