ติดตั้ง Drupal บน CentOS 6

Drupal ไม่ได้เป็นแค่โปรแกรม CMS (Content Management system) แต่จัดว่าเป็นประเภท CMF (Content Management Framework) ได้เลย คือเราสามารถนำ Drupal ที่เรียกว่า Core มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นเว็บโปรแกรมทำงานด้านอื่นๆ  ได้

เพื่อความง่ายในการติดตั้ง ผู้พัฒนาต่อยอดจะรวบรวมการแก้ไขและ module ต่างๆ ที่ต้องใช้ เป็น Drupal Distribution ในชื่อต่างๆ

ถ้าต้องการศึกษาทดลองใช้ Drupal ในเบื้องต้น ซึ่งในบทความนี้จะแสดงวิธีการติดตั้ง Core ให้ดาวน์โหลด Drupal Core

แต่ถ้าต้องการใช้ชุดโปรแกรมที่พัฒนาต่อยอดมาแล้ว ให้เลือกดาวน์โหลดที่ Distributions ที่ต้องการใช้ได้เลย

ในที่นี้จะทดลองติดตั้ง Drupal บน CentOS 6.3 ที่มี Apache, PHP และ MySQL ติดตั้งอยู่แล้ว

Continue reading “ติดตั้ง Drupal บน CentOS 6”