คอนฟิกลีนุกซ์ Disk Quota ตอนที่ 2

หลังจากที่เปิดการใช้งาน disk quota กับ /home แล้ว ในตอนที่ 2 นี้จะอธิบายการกำหนดปริมาณการใช้งานดิสก์ของผู้ใช้งานแต่ละคน (user quota)

Continue reading “คอนฟิกลีนุกซ์ Disk Quota ตอนที่ 2”

คอนฟิกลีนุกซ์ Disk Quota ตอนที่ 1

แม้ว่าทุกวันนี้ขนาดของดิสก์จะมีขนาดมากขึ้นเรื่อยๆ และมีราคาที่ถูกลง แต่ปริมาณความต้องการของผู้ใช้งานกลับเพิ่มสูงขึ้น กระทั่งไม่ว่าจะเพิ่มดิสก์เท่าไร ก็ไม่เพียงพอ

โดยดีฟลอต์เซิร์ฟเวอร์ลีนุกซ์ที่ติดตั้ง จะไม่มีการจำกัดพื้นที่ดิสก์ของผู้ใช้งาน แต่ละคนสามารถใช้ได้จนกระทั่งขนาดของดิสก์ไม่เพียงพอ

บทความนี้ขอนำเสนอวิธีการคอนฟิก Disk Quota เพื่อจำกัดปริมาณการใช้งานดิสก์ โดยสามารถทำได้เป็นระดับรายผู้ใช้งาน (user quota) หรือจะแบ่งเป็นกลุ่ม (group quota) ได้

Continue reading “คอนฟิกลีนุกซ์ Disk Quota ตอนที่ 1”