รหัสย่อของ ASUS Motherboard

ไม่ได้ติดตาม spec เครื่องคอมพิวเตอร์มานาน วันนี้ไปเดินดูห้างชื่อดัง เพื่อจะลองซื้อเครื่องประกอบ เวียนหัวกับสินค้าที่หลากหลายมากๆ โดยเฉพาะส่วนสำคัญหลัก Motherboard หรือ Mainboard นั่นเอง

กลับมาตั้งหลักเพื่อพยายามศึกษาว่าแต่ละรุ่นรายละเอียดต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพราะราคาใกล้เคียงกันมาก

พอดีเจอกับเว็บที่มีคนช่วยไขข้อกระจ่างเกี่ยวกับรหัสย่อต่างๆ ที่ ASUS ใช้ในการตั้งชื่อ Motherboard เลยตัดมาบางส่วน และแนะนำลิ้งค์ไว้ดูกัน

Continue reading “รหัสย่อของ ASUS Motherboard”