คอนฟิก VMware Server Networks บน Windows

หลังจากสร้าง Virtual Machine ใน VMware Server ที่ประกอบด้วย CPU, Memory, Disk เรียบร้อยแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือคอนฟิก network คือ ทำอย่างไรให้เครื่อง Guest Virtual Machine ที่อยู่ข้างใน สามารถติดต่อส่งข้อมูลกับเครื่องอื่นๆ ได้ ทั้งเครื่องหลัก (Host) และเครื่องอื่นๆ เลย

โดยดีฟอลต์จากการติดตั้ง จะมีการสร้างพอร์ตแลนขึ้นมา 1 พอร์ต ในเครื่อง Guest สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องหลัก เราสามารถสร้างเพิ่มเติมได้ โดยคลิ้กที่ “Edit virtual machine settings” แต่ในช่วงทดลอง ทำความเข้าใจ และการใช้งานโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้ว พอร์ตแลยเดียวก็เพียงพอ

Continue reading “คอนฟิก VMware Server Networks บน Windows”

สร้าง Virtual Machine ใน VMware Server บน Windows XP

หลังจาก ติดตั้ง VMware Server บน Windows XP เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้าง Virtual Machine ขึ้นมาใน VMware Server เพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน ไว้สำหรับทดลองใช้ลงลีนุกซ์หรือระบบปฎิบิตการอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น Windows เวอร์ชั่นต่างๆ หรือ Sun Solaris (x86) ได้อีกด้วย

Continue reading “สร้าง Virtual Machine ใน VMware Server บน Windows XP”

ติดตั้ง VMware Server บน Windows XP

บทความในที่เขียนไปแล้วในเว็บไซต์ส่วนใหญ่ จะเหมาะสำหรับ Linux Administrator ที่มีประสบการณ์การใช้งานลีนุกซ์มาบ้างแล้ว คือมีเซิร์ฟเวอร์ติดตั้ง สามารถใช้ Secure Shell เป็น

ความตั้งใจอีกอย่างนึงคืออยากให้ผู้ที่ไม่เคยใช้ลีนุกซ์มาก่อนเลย แต่มีความสนใจจะหัดใช้ เพียงแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ใช้บทความในเว็บไซต์นี้เป็นคำแนะนำ จุดเริ่มต้นทดลอง ศึกษา

ขอเริ่มต้นด้วยการติดตั้ง VMware Server บน Windows XP ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างเครื่องจำลอง (Virtual Machine) ขึ้นมาอยู่ภายในเครื่องของเราเอง โดยเครื่องจำลอง (Guest) นี้มีความสามารถเทียบเท่ากับเครื่อง PC ทั่วไป เช่นนำมาใช้ติดตั้ง Windows, ลีนุกซ์ แยกต่างหากจากเครื่องที่เราใช้อยู่ได้ เพื่อการทดลองติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ลงไป

Continue reading “ติดตั้ง VMware Server บน Windows XP”

ติดตั้ง VMware Tools บน Fedora 9 – Guest OS

หลังจากแนะนำบทความ ติดตั้ง VMware Server บน Fedora 9 ไปแล้ว ซึ่งเป็นการติดตั้ง VMware Server โดยใช้ Host OS เป็นลีนุกซ์ Fedora 9

ในบทความนี้จะเพิ่มเติมวิธีการติดตั้ง VMware Tools ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งบน Guest OS ที่ลงลีนุกซ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลีนุกซ์บน Guest OS ให้ดียิ่งขึ้น โดยตัวอย่างจะเป็นการติดตั้ง VMware Tools เวอร์ชั่น 1.0.7 บน Fedora 9

Continue reading “ติดตั้ง VMware Tools บน Fedora 9 – Guest OS”

แก้ไขปัญหาในการรัน VMware Server บน Fedora 9

เพื่อสะดวกในการอ้างอิง จะขอแยกบทความที่กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการรัน VMware Server บน Fedora 9 โดยจะแยกเป็นหัวข้อต่างๆ ตามข้อความที่ขึ้น

วิธีการแก้ไข ก็เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ คือดูข้อความที่ขึ้นเตือนมา อีกส่วนหนึ่งที่ต้องดูเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไขปัญหาของ VMware Server บนลินุกซ์ คือดูในไฟล์ /var/log/secure และไฟล์ /var/log/messages

Continue reading “แก้ไขปัญหาในการรัน VMware Server บน Fedora 9”

ติดตั้ง VMware Server บน Fedora 9

VMware เป็นโปรแกรมประเภท Virtualization ที่ทำให้สามารถสร้างเครื่องจำลอง Guest ในเครื่องที่ลงโปรแกรมหรือที่เรียกว่า Host ได้ โดยเครื่องจำลอง (Guest) ซึ่งสามารถจะสร้างได้หลายเครื่อง (ขึ้นอยู่กับ CPU, Memory และ Disk ของเครื่อง Host) นั้นจะสามารถนำไปลง OS ได้ โดยเสมือนกับเครื่องจริงๆ เลย ทำให้เราสามารถทดสอบได้หลายๆ OS ภายในเครื่องเดียวกัน

VMware มีอยู่หลายเวอร์ชั่น ในบทความนี้จะแนะนำ VMware Server ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่สามารถใช้งานได้ฟรีอย่างถูกต้อง (Free Virtualization) นำมาติดตั้งลงบน Host ที่รันลินุกซ์  โดยจะทดสอบบน Fedora 9

Continue reading “ติดตั้ง VMware Server บน Fedora 9”