ติดตั้งและทดสอบ FreeRADIUS เบื้องต้น

FreeRADIUS เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ RADIUS แบบฟรี ที่คนใช้งานกันมากที่สุด โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับ commercial RADIUS หลายๆ ตัว

บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการติดตั้ง และทดสอบ FreeRADIUS ในเบื้องต้น เพื่อจะสามารถต่อยอด และคอนฟิกอื่นๆ เพิ่มเติมได้

Continue reading “ติดตั้งและทดสอบ FreeRADIUS เบื้องต้น”