ติดตั้ง OpenLDAP Server บน Fedora 9

จากครั้งก่อนได้กล่าวถึง การติดตั้งและคอนฟิก Fedora Directory Server เบื้องต้น  ซึ่งเป็น LDAP Server ที่พัฒนาจากทีมงานของ Fedora ในบทความนี้จะกล่าวถึงอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกใช้งาน LDAP Server โดยจะเป็นการติดตั้งและเริ่มต้นคอนฟิก OpenLDAP Server 

Continue reading “ติดตั้ง OpenLDAP Server บน Fedora 9”

คอนฟิกให้ authenticate จาก Fedora Directory Server

หลังจากที่เราติดตั้งและคอนฟิก Fedora Directory Server เรียบร้อยแล้ว ในบทความนี้จะอธิบายถึงการเก็บ UNIX User Account และ Group เข้าไปใน LDAP เพื่อที่จะใช้รองรับการ authentication จากโปรแกรมต่างได้ เช่น สำหรับการ login, secure shell และอื่นๆ

Continue reading “คอนฟิกให้ authenticate จาก Fedora Directory Server”

ติดตั้งและคอนฟิก Fedora Directory Server เบื้องต้น

Fedora Directory Server เป็น LDAP Server โปรแกรมหนึ่ง  ซึ่งมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับ OpenLDAP แต่จะมีโปรแกรมหน้าจอ (console) ช่วยในการจัดการ ตั้งค่า คอนฟิกต่างๆ ใน LDAP Server ได้สะดวกมากขึ้น

ในบทความนี้จะกล่าวถึงการติดตั้งโปรแกรมและคอนฟิก Fedora Directory Server เบื้องต้น เพื่อสร้างคอนฟิกของ directory พื้นฐานสำหรับการใช้งานต่อไป

Continue reading “ติดตั้งและคอนฟิก Fedora Directory Server เบื้องต้น”