เลือก Root File System ให้เป็นแบบ xfs ตอนติดตั้ง Ubuntu 18.04

จาก รีวิวการติดตั้ง​ Ubuntu Server 18.04 LTS เราเลือกแบบดีฟอลต์ในทุกขั้นตอน ซึ่งก็สามารถติดตั้งใช้งาน Ubuntu 18.04 ได้ แต่ในบางครั้งมีความจำเป็นต้องแก้ไขค่าคอนฟิกตอนติดตั้ง ก็สามารถเลือกคอนฟิกได้เหมือนกัน

ในที่นี้ลองมาเปลี่ยน File system ของ / ให้เป็น xfs

ดีฟอลต์การติดตั้งของ Ubuntu 18.04 จะใช้ File system ของ / (root partition) เป็นแบบ ext4 ถ้าเราต้องการเปลี่ยน เช่นเป็น xfs ต้องเปลี่ยนตอนติดตั้งเลย ลองมาดูหน้าจอให้เลือกตอนติดตั้งกัน

ในขั้นตอนการติดตั้ง ในหน้า FILE SYSTEM SUMMARY กดปุ่ม [tab] เพื่อเลือกไปยัง Edit Partitions แล้วกด [enter]

กดปุ่ม [tab] เลือก partition ที่ต้องการแก้ไข

เช่นในตัวอย่างเราต้องการแก้ไข Partition 2 ที่จะ mount เป็น / แล้วกด [enter]

กดปุ่ม [tab] เลือกไปที่บรรทัด Format แล้วกด [enter] หน้าจอจะแสดงรายชื่อ filesystem เช่นถ้าต้องการเลือกเป็น xfs ก็กดปุ่ม [tab] เลือกไปที่บรรทัด xfs แล้วกด [enter]

กดปุ่ม [tab] เลือกไปที่ Save แล้วกด enter

กดปุ่ม [tab] เลือกไปที่ Done เพื่อไปขั้นตอนต่อไปของการติดตั้ง Ubuntu 18.04

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.